არქივი

"სირანო დე ბერჟერაკი" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2011

"იყო და არა იყო რა ანუ საშობაო ზღაპარი" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2009

"ვერის უბნის მელოდიები" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2010

"(შუა) ზაფხულის ღამის სიზმარი" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2012

"ქალაქი ალყაში" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2005 წ.

"საქორწინო გარიგება" რეჟ: დავით დოიაშვილი , 2006 წ.

"მარლენ დიტრიხი" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2006 წ.

"სალომე" რეჟ: კოტე ფურცელაძე, 2006 წ.

"მაკულატურა ანუ დღეს ორშაბათია" რეჟ: დავით დოიაშვილი, გურანდა იაშვილი, 2006 წ.

"მერი პოპინსი" რეჟ: დავით დოიაშვილი, გურანდა იაშვილი, 2007 წ.

"ბედნიერი ერი" რეჟ: მანანა ბერიკაშვილი, 2007 წ.

"სახლი საზღვარზე" რეჟ: დავით დოიაშვილი, 2008 წ